Workcampy

Międzynarodowe workcampy to ciekawa forma krótkoterminowego wolontariatu. Pierwsze workcampy miały miejsce już w latach 20-tych XX w. Co roku liczne organizacje na całym świecie organizują je na wszystkich kontynentach. Te międzynarodowe obozy trwają zazwyczaj od 1 do 3 tygodni a grupę stanowi przeciętnie 10-15 osób z różnych krajów i kultur (1-2 osoby z jednego kraju). Najczęściej jest to grupa wiekowa w przedziale 18-30 lat, ale organizowane są także workcampy dla osób niepełnoletnich , dla rodzin z dziećmi /tzw. family camp/ i dla grup wiekowych powyżej 30 lat. Przez czas trwania workcampu grupa wolontariuszy mieszka, pracuje i spędza wspólnie wolny czas. Językiem do komunikowania się jest zwykle język angielski lub język kraju, do którego wyjeżdża uczestnik. W realizacji programu i organizacji wszelkich przedsięwzięć zaplanowanych przez uczestników workcampu pomaga lider-animator (również wolontariusz) reprezentujący organizację goszczącą.

Te międzynarodowe spotkania służą jednocześnie wzajemnemu poznaniu i integracji młodych ludzi, którzy chcą razem działać bez względu na narodowość, kolor skóry, pochodzenie, status materialny.

PRACA

Świadczona jest w wymiarze do 35 godzin tygodniowo. Wolontariusze wspierają działania lokalnej społeczności, która ich gości. Wolontariusze nie dostają za swoją pracę wynagrodzenia ani kieszonkowego. Najczęściej wykonywane zajęcia to proste prace nie wymagające kwalifikacji, np. konserwacja i remont centrów młodzieżowych, sprzątanie i wytyczanie szlaków turystycznych, czyszczenie brzegów rzek, pomoc ludziom starszym, niepełnosprawnym, opieka nad dziećmi itp.  Praca jest również środkiem do integracji grupy.

PODRÓŻ

Uczestnicy workcampów sami planują swoją podróż i ponoszą wszystkie koszty związane z jej zorganizowaniem. Najpóźniej na 4 tygodnie przed datą rozpoczęcia workcampu wolontariusz otrzymuje szczegółowy informator (tzw. infosheet) zawierający adres  i wskazówki dojazdu do miejsca, w którym odbywa się obóz.  Informator nie jest niezbędny do planowania podróży - informacja o najbliższym większym mieście mającym połączenia międzynarodowe zawarta jest w ogólnym opisie obozu.

Aby właściwie ocenić koszty podróży jej planowanie należy rozpocząć w chwili zapisu na workcamp.

ZAKWATEROWANIE

Organizatorzy workcampu zapewniają wolontariuszom bezpłatne zakwaterowanie przygotowane zgodnie ze standardami obozów młodzieżowych obowiązującymi w danym kraju. W zależności od projektu wolontariusze mogą być zakwaterowani w szkole, schronisku, hostelu młodzieżowym lub w namiotach. Często uczestnicy mają obowiązek zabrania na workcamp śpiwora, a czasem także karimaty.

WYŻYWIENIE

Do obowiązków organizatora workcampu należy zapewnienie uczestnikom bezpłatnego wyżywienia. Zazwyczaj uczestnicy workcampu otrzymują produkty lub pieniądze na ich zakup i sami przygotowują dla siebie posiłki pełniąc dyżury w kuchni. Mają do swojej dyspozycji kuchnię i miejsce do spożywania posiłków wyposażone w niezbędne akcesoria. Wspólne gotowanie jest jednym z ważnych elementów integrujących grupę, dlatego warto brać w nim czynny udział (np. poprzez przygotowanie dla grupy typowego polskiego obiadu). Zdarza się również, że wolontariusze otrzymują gotowe posiłki.

CZAS WOLNY

Poza ustalonymi przez organizatorów godzinami pracy, a także w weekendy, uczestnicy mają czas do własnej dyspozycji. Jeżeli projekt (np. organizacja festiwalu) wymaga pracy w sobotę lub niedzielę, wolontariusze mają wolne w inne dni tygodnia. To, jak grupa wykorzysta swój wolny od pracy czas, zależy od pomysłowości samych uczestników, ich zainteresowań i możliwości finansowych. Wspólne spędzanie wolnego czasu, planowanie i realizowanie różnych aktywności jest jednym z podstawowych i najważniejszych czynników integrujących grupę. 

KOSZTY

Warunkiem rozpoczęcia procedury kwalifikacyjnej na workcamp jest opłacenie wpisowego. W sezonie 2017, w przypadku projektów trwających od 1 tygodnia do 4 tygodni wynosi 350 zł. Wpisowe na projekty dłuższe niż 1 miesiąc wynosi 700zł. 

Płatne jest na nasze konto w mBanku: 

26 1140 2004 0000 3802 7554 1583 

odbiorca: Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu

Wpisowe nie jest opłatą za świadczenia, które wolontariusz otrzymuje w trakcie udziału w workcampie. Pokrywa koszty procedury rejestracyjnej oraz koszty, jakie ponoszą organizacje uczestniczące w projektach międzynarodowej wymiany wolontariuszy i koszty działalności statutowej. Procedurę rejestracji wolontariusza na wybrany workcamp rozpoczynamy po zaksięgowaniu wpisowego na naszym koncie. Wpisowe nie podlega zwrotowi, gdy wolontariusz sam rezygnuje z wyjazdu (bez względu na powód). Jeśli organizacja goszcząca nie przyjmie wolontariusza na żaden ze wskazanych przez niego workcampów zwracamy pełną kwotę wpisowego.

Zdarza się też, że udział w wybranym workcampie wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty, tzw. extra fee. Jest to opłata za dodatkowe świadczenia np. opiekę na workcampach organizowanych dla osób niepełnoletnich, organizację dodatkowych zajęć czasu wolnego itp. Jest ona płatna zazwyczaj po przyjeździe na workcamp. Informacje o dodatkowych opłatach /jeśli występują/ znajdują się w opisie obozu.

 Wolontariusz ponosi także koszty podróży, ubezpieczenia oraz powinien posiadać kieszonkowe na własne wydatki.

NIEPEŁNOLETNI

Workcampy cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród osób niepełnoletnich a uczestnikami mogą być osoby już od 14 roku życia. W ofercie znajdują się:

  • projekty skierowane wyłącznie do osób niepełnoletnich (obozy z przedziałem wiekowym 14-17 lub 15-17) z dodatkową opłatą za opiekę pedagogiczną,
  • projekty w których biorą udział zarówno osoby niepełnoletnie jak i dorosłe (w przedziale wiekowym 16-26).

Ogólne zasady uczestnictwa są takie same jak w przypadku osób pełnoletnich. Jedynym dodatkowym warunkiem, który bezwzględnie musi spełnić niepełnoletni wolontariusz, jest posiadanie pisemnej zgody rodziców (opiekunów) na wyjazd. Formularz zgody rodziców możesz znaleźć TUTAJ!

JAKOŚĆ

Jakość proponowanych przez nas projektów i bezpieczeństwo wysyłanych wolontariuszy są dla nas bardzo ważne. Z tego powodu wysyłamy wolontariuszy wyłącznie na workcampy organizowane przez sprawdzonych partnerów zagranicznych, zrzeszonych w sieci the Alliance of European Voluntary Service Organisations.

Alliance jest międzynarodową organizacją pozarządową założoną w 1982 r., która skupia organizacje z różnych krajów promujące edukację międzykulturową, wzajemne zrozumienie i szacunek przez wolontariat.  W 2017 r. Alliance liczy 81 członków i partnerów z całego świata. Wszystkie organizacje prowadzące wymianę wolontariuszy w ramach sieci Alliance są zobowiązane do przestrzegania Karty Jakości Alliance, opisującej standardy organizacji workcampów.