10-miesięczny projekt EKS w Rumunii

Praca ze społecznością lokalną

Rekrutacja w toku

Termin: początek września 2019 – koniec czerwca 2020

Miejscowość: Panciu, okręg Vrancea, Rumunia

 

Obszary pracy wolontariusza/-ki:

Głównym zadaniem wolontariusza/-ki będzie pomoc w świetlicy dla dzieci i młodzieży Pinocchio, prowadzonej przez organizację koordynującą. Zależnie od umiejętności i zainteresowań, może on/-a wykonywać dodatkowe prace o charakterze społeczno-edukacyjnym w następujących lokalnych organizacjach i instytucjach:

- przedszkole,

- centrum dokumentacji i informacji,

- dom opieki dla osób starszych,

- ośrodek wsparcia dla rodzin zastępczych.

Więcej o projekcie: http://bit.ly/31Ww3Gs

Zgłoszenia: prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego do evs.send@spw.info.pl.

 

Projekt dofinansowany w ramach programu Europejski Korpus Solidarności.