Owernia - kraina wulkanów w środku Europy zaprasza na EVS

Rekrutacja do 30 marca!

Tytuł: Open the European window for Youth in Cournon!

Termin: wrzesień 2018 – sierpień 2019 (12 miesięcy)

Gdzie: Francja

 

Zadania wolontariusza: 

- pomoc w prowadzeniu różnorodnych działań w gminnym Centrum Animacji;

- wspieranie działań na rzecz kształcenia uzupełniającego;

- asystowanie młodzieży szkolnej w odrabianiu pracy domowej;

- współdziałanie wraz z lokalnymi liderami w celu wdrażania nowatorskich rozwiązań i metod pracy;

- udział w pracach Departamentu Edukacji i innych jednostek (sportowych, szkolnych, kulturalnych);

- przygotowanie i animacja obozów wakacyjnych;

- promowanie mobilności i Wolontariatu wśród różnych odbiorców.

 

Szczegółowy opis projektu - do pobrania.

 

Wymagania:

- Zdolność adaptacji i elastyczność;

- Umiejętności komunikacyjne, szczególnie skuteczna komunikacja z różnorodnymi odbiorcami;

- Zdolność dostosowania się do panujących warunków, łatwość wpasowywania się;

- Doświadczenie w pracy z dziećmi 

- Dobry poziom znajomości języka francuskiego ułatwiający komunikację z dziećmi;

- Zainteresowanie doskolaniem działań pedagogicznych.

 

Projekt jest realizowany w ramach Młodzież Akcja 1 programu Erasmus+. Zgodnie z założeniami programu wolontariusz ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, ubezpieczenie. Koszty podróży są całkowicie lub w dużej mierze dofinansowane.