EVS w Regionie Overnia-Rodan-Alpy

Rekrutacja do 30 marca!

Tytuł: Animation and intercultural exchange in a French High School

Termin: 1 października 2018 – 30 czerwca 2019 (9 miesięcy)

Gdzie: Francja

 

Zadania wolontariusza będą związane głównie z podnoszeniem świadomości językowej i międzykulturowej uczniów oraz wspieranie działalności pedagogicznej prowadzonej przez organizację. Wolontariusz będzie pracował z młodzieżą szkolną w wieku 14-18 lat.

 

Szczegółowy opis projektu - do pobrania.

 

Wymagania:

- Umiejętności organizacyjne oraz zdolność do planowania i przystosowywania się do nowych sytuacji;

- Zdolności komunikacyjne, łatwość nawiązywania kontaktów z młodzieżą;

- Dobra znajomość języka angielskiego i/lub francuskiego, motywacja do nauki języka francuskiego;

- Zainteresowanie francuskim systemem edukacyjnym oraz działalnością młodzieżową;

- Dostępność przez 9 miesięcy trwania projektu, zaczynając od 1 października;

- Posiadanie prawa jazdy i swobodna umiejętność prowadzenia auta będzie bardzo pomocna.

 

 

Projekt jest realizowany w ramach Młodzież Akcja 1 programu Erasmus+. Zgodnie z założeniami programu wolontariusz ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, ubezpieczenie. Koszty podróży są całkowicie lub w dużej mierze dofinansowane.