Projekty MTV/LTV

Wolontariat od 1 do 12 miesięcy w organizacjach sieci the Alliance of European Voluntary Service Organisations.

MTV/LTV: Mid-Term/Long-Term Volunteering

Organizacje zaangażowane w ruch workcampowy oferują również dłuższe projekty, przy czym są to głównie projekty indywidualne. Dają one wolontariuszowi możliwość wykorzystania swoich umiejętności w nowym kontekście, poznania społeczności lokalnej, zagłębienia się w kulturę danego kraju i doskonalenia języka obcego.

Co to jest?

Mid-Term/Long-Term Volunteering to wolontariat średnio- (od 1 do 3 miesięcy) i długoterminowy (od 3 do 12 miesięcy), głównie indywidualny, w organizacjach zrzeszonych w sieci the Alliance of European Voluntary Service Organisations.

Kto może uczestniczyć?

Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia spełniająca kryteria językowe i dotyczące doświadczenia i zainteresowań podane w opisie danego projektu. 

Dokąd można wyjechać?

Europa, Azja, Ameryka Północna, Afryka

Jak się zapisać?

Lista projektów MTV/LTV znajduje się w systemie zapisów PLATO. Wolontariusz zgłasza się na projekt poprzez system PLATO, decyzję o kwalifikacji wolontariusza podejmuje organizacja goszcząca.

Jakie są koszty?

Przy wyjeździe na MTV obowiązuje wpisowe w wysokości 700 zł, w przypadku LTV 1000 zł. Wolontariusz pokrywa koszty podróży i ubezpieczenia, a także wiz i szczepień, jeśli są wymagane w danym kraju. Zakwaterowanie i wyżywienie podczas projektu jest zapewnione przez organizatora projektu. Niektóre organizacje goszczące wymagają dodatkowych opłat pokrywających część kosztów pobytu wolontariusza.