Szkolenia

Kilkudniowe, międzynarodowe projekty edukacyjne dla aktywnych wolontariuszy i osób pracujących z młodzieżą.

Co to jest?

Uzupełnieniem projektów wolontariackich są szkolenia międzynarodowe pozwalające na pogłębienie wiedzy i umiejętności w różnych obszarach, takich jak zrównoważony rozwój, działania antyrasistowskie, praca z imigrantami, zarządzanie projektami. Szkolenia prowadzone są metodami edukacji pozaformalnej i obfitują w warsztaty, dyskusje, gry symulacyjne itp., organizowane są w ramach kilku programów, np. Erasmus+, European Youth Foundation.

Kto może uczestniczyć?

Szkolenia skierowane są do aktywnych wolontariuszy oraz osób pracujących z młodzieżą, które będą mogły wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce. Uczestnicy powinni być pełnoletni, w wielu projektach nie obowiązuje górna granica wieku.

Dokąd można wyjechać?

Głównie kraje europejskie.

Jak się zapisać?

Informacje o naborach uczestników na szkolenia zamieszczamy w sekcji Aktualności.

Jakie są koszty?

Zależnie od programu finansującego projekt oraz harmonogramu działań danej wymiany wyjazdy mogą być bezpłatne lub wiązać się z opłatą w wysokości kilkudziesięciu EUR.