Workcampy

Wolontariat do 1 miesiąca. Praca w międzynarodowych grupach liczących zwykle 10-15 wolontariuszy.

W ramach prowadzonej wymiany workcampowej wysyłamy wolontariuszy z Polski na workcampy za granicę /link do SZCZEGÓŁY/ oraz organizujemy projekty workcamps w Polsce na których gościmy wolontariuszy z całego świata. Lista tegorocznych workcampów:

Kod Nazwa Lokalizacja Daty
FIYE701 Jedrus 1 Józefow 25.06.2017 08.07.2017
FIYE702 Jedrus 2 Józefow 09.07.2017 22.07.2017
FIYE703 Mops 1 Pułtusk 30.07.2017 12.08.2017
FIYE704 Mops 2 Pułtusk 13.08.2017 26.08.2017
FIYE705 Tyczyn Tyczyn/Darłówek 09.08.2017 25.08.2017
FIYE706 Glaz 1 Wieruszów 14.07.2017 26.07.2017
FIYE707 Glaz 2 Wieruszów 27.07.2017 08.08.2017
FIYE708 Przedwiosnie 1 Warszawa 02.07.2017 15.07.2017
FIYE709 Przedwiosnie 2 Warszawa 13.08.2017 26.08.2017
FIYE710 Ptaszki Ptaszki 09.07.2017 23.07.2017
FIYE711 Folkowisko Gorajec 11.07.2017 17.07.2017
FIYE712 Boski Fest 1 Bydgoszcz 04.07.2017 18.07.2017
FIYE713 Boski Fest 2 Bydgoszcz 04.07.2017 18.07.2017
FIYE714 Nadlesnictwo Pułtusk 30.07.2017 12.08.2017