Wymiany młodzieżowe

Krótkoterminowe, międzynarodowe spotkania młodzieży o charakterze edukacyjno-integracyjnym.

Co to jest?

Wymiany młodzieżowe to kilku- lub kilkunastodniowe spotkania grup młodzieży z co najmniej dwóch krajów pozwalające na zdobycie nowych umiejętności i poznanie rówieśników z zagranicy. Wymiany młodzieżowe są bardzo różnorodne i zawierają działania różnego typu takie jak warsztaty, debaty, kilkudniowy rejs, akcje wolontariackie w mieście czy wspólne przedstawienia. Wymiany młodzieżowe organizowane są w ramach kilku programów, np. Erasmus+, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. 

Kto może uczestniczyć?

Większość wymian skierowanych jest do osób w wieku 16 – 26 lat. Przedział wiekowy zależy od wymagań programu i decyzji organizatora. 

Dokąd można wyjechać?

Europa

Jak się zapisać?

Informacje o naborach uczestników na wymiany zamieszczamy w sekcji Aktualności.

Jakie są koszty?

Zależnie od programu finansującego projekt oraz harmonogramu działań danej wymiany wyjazdy mogą być bezpłatne lub wiązać się z opłatą w wysokości kilkudziesięciu EUR.