Program ICYE

Wolontariat od 4 do 16 tygodni lub 6- i 12-miesięczny na innych kontynentach z programem edukacji międzykulturowej.

Programy ICYE: STePs (Short-Term Projects) i LTP (Long-Term Projects)

ICYE - International Cultural Youth Exchange jest międzynarodową organizacją pozarządową działająca non-profit, zrzeszającą organizacje z ponad 40 krajów na całym świecie. Od 1949 r. ICYE organizuje programy mające na celu zwiększanie zrozumienia między młodzieżą z różnych stron świata i rozwijanie kompetencji międzykulturowych u młodych osób. Obecnie federacja ICYE zajmuje się przede wszystkim wymianą młodych wolontariuszy w ramach projektów STePs i LTP.

Co to jest?

Program STePs to wolontariat krótkoterminowy trwający od 4 do 16 tygodni organizowany przez cały rok. Program LTP to wolontariat 6- lub 12-miesięczny rozpoczynający się na przełomie sierpnia i września lub stycznia i lutego. Uzupełnieniem pracy społecznej jest bogaty program edukacji międzykulturowej w postaci szkoleń i zakwaterowania w odpowiednio przygotowanej rodzinie goszczącej.

Kto może uczestniczyć?

Wolontariuszem może zostać osoba w wieku 18 – 30 lat, ciekawa świata i otwarta na różnice kulturowe, spełniająca kryteria językowe i dotyczące doświadczenia i zainteresowań podane w opisie danego projektu. Część organizacji współpracuje również ze starszymi wolontariuszami.

Dokąd można wyjechać?

Azja, Ameryka Północna i Południowa, Afryka, Nowa Zelandia

Jak się zapisać?

Baza projektów znajduje się na stronie federacji ICYE. Aby zgłosić się do udziału w projekcie wolontariusz musi odbyć rozmowę zapoznawczą z przedstawicielem Stowarzyszenia Promocji Wolontariatu, spw@spw.info.pl lub Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu biuro@fiye.pl oraz wypełnić dokumenty zgłoszeniowe. Decyzję o zaakceptowaniu wolontariusza podejmuje organizacja przyjmująca.

Jakie są koszty?

Projekty ICYE są wolontariatem odpłatnym. Udział w programie STePs to koszt 570 EUR – 700 EUR, w programie LTP od 2150 EUR do 5880 EUR.

Ponadto wolontariusz pokrywa koszty podróży, a także wiz i szczepień, jeśli są wymagane w danym kraju. Zakwaterowanie i wyżywienie podczas projektu jest zapewnione przez organizatora projektu.