LIDER PILNIE POSZUKIWANY

Praca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w DPS "Na Przedwiośniu"

Szukamy lidera workcampu - praca z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

Miejsce: Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” w Warszawie
Termin: 30/06/2019 - 14/07/2019
Opis projektu: http://bit.ly/2W3IKio

Grupa wolontariuszy z różnych krajów będzie organizowała zajęcia, gry, zabawy i spotkania kulturowe dla niepełnosprawnych intelektualnie dorosłych podopiecznych DPSu. Rolą lidera jest dbanie o sprawny przebieg obozu i opieka nad wolontariuszami.

Najważniejsze zadania lidera:
- Koordynowanie działań wolontariuszy, np. wspólne ustalanie harmonogramu pracy, sprzątania
- Pomoc w organizacji czasu wolnego, np. wspólnego zwiedzania, gier sportowych
- Animowanie grupy, np. proponowanie gier budujących zespół
- Komunikacja między organizacją goszczącą i społecznością lokalną a grupą wolontariuszy z zagranicy
- Praca wspólnie z innymi wolontariuszami

Oczekiwania wobec kandydatów:
- Wiek powyżej 18 lat
- Swobodne porozumiewanie się w języku angielskim,
- Doświadczenie w grupowych projektach międzynarodowych, np. workcampy, wymiany młodzieżowe,
- Chęć pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
- Otwartość, komunikatywność.

Oferujemy:
- Szkolenie indywidualne w Warszawie,
- Zwrot kosztów podróży na workcamp i szkolenie,
- Zniżka 100% na wpisowe na workcamp za granicą w 2019 lub 2020 r.

Na zgłoszenia czekamy do 20 czerwca, ale im szybciej, tym lepiej: http://bit.ly/2WNndI8

Alternatywa na wakacje

Workcamp

Workcamp to unikalna forma wolontariatu. Jest to międzynarodowy obóz dla młodzieży, który łączy ludzi z różnych krajów i środowisk poprzez pracę na rzecz społeczności lokalnych na całym świecie. Zależnie od projektu wolontariusze wykonują prace ekologiczne, renowacyjne, socjalne, związane z kulturą i wiele innych.