12-MIESIĘCZNY WOLONTARIAT EKS WE FRANKFURCIE

15.03.2019 - 14.03.2020

>>>OPIS PROJEKTU<<<

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na sylwia.jedra@spw.info.pl.

Projekt jest realizowany w ramach programu Europejski Korpus Solidarności. Zgodnie z założeniami programu wolontariusz ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, ubezpieczenie. Koszty podróży są całkowicie lub w dużej mierze dofinansowane.

Alternatywa na wakacje

Workcamp

Workcamp to unikalna forma wolontariatu. Jest to międzynarodowy obóz dla młodzieży, który łączy ludzi z różnych krajów i środowisk poprzez pracę na rzecz społeczności lokalnych na całym świecie. Zależnie od projektu wolontariusze wykonują prace ekologiczne, renowacyjne, socjalne, związane z kulturą i wiele innych.