EVS W AZJI, AFRYCE LUB AMERYCE PŁD.

Rekrutacja do 25 listopada

Young Leaders for Social Change: Entrepreneurship through Volunteering
EVS w Azji, Afryce lub Ameryce Południowej

Projekt Wolontariatu Europejskiego „Young Leaders for Social Change: Entrepreneurship through Volunteering” koncentruje się na rozwoju przedsiębiorczości społecznej uczestników i społeczności, w których będą goszcz. Oferuje 1 uczestnikowi z Polski możliwość wyjazdu na 8-miesięczny wolontariat do jednego z 7 krajów: Argentyna, Ekwador, Filipiny, Honduras, Nigeria, RPA lub Wietnam. Wśród tematów projektów znajduje się m. in. zrównoważony rozwój, wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną i ubogich, rozwój wolontariatu.

Termin wolontariatu: 15 kwietnia 2019 – 15 grudnia 2019

Lista projektów:
1. El Arca de Honduras (Tegucigalpa, Honduras)
2. Un Techo Para Mi Pais Ecuador (Quito, Ecuador)
3. Fundacion SES (Buenos Aires, Argentina)
4. Center For Sustainable Development Studies (Hanoi, Vietnam)
5. Cebu Technological University Argao Campus (Cebu City, Philippines)
6. Volunteer Centre/ Mphanama Station (Claremont, South Africa)
7. Hope for HIV/AIDS Life Support International (Lagos, Nigeria)

Opisy projektów - do pobrania.

Dobór projektu do uczestnika zostanie dokonany przez organizację koordynującą ICYE International Office na podstawie umiejętności i doświadczeń wolontariusza oraz listy preferencji stworzonej przez wolontariusza.

Warunki projektu:
- zakwaterowanie i wyżywienie jak w opisie poszczególnych projektów,
- kieszonkowe 90 EUR miesięcznie,
- dofinansowanie kosztów podróży (zależne od kraju),
- ubezpieczenie CIGNA dla Wolontariuszy Europejskich,
- zwrot kosztów wiz i wymaganych szczepień.

Jakiej osoby szukamy?
- gotowej do udziału w projekcie w podanym terminie,
- 18 – 30 lat,
- ciekawej świata i chętnej do poznawania innych kultur,
- chętnej do przebywania i interakcji z osobami reprezentującymi inne środowiska i kultury,
- gotowej na integrację nie tylko ze społecznością lokalną, ale również swoją organizacją goszczącą,
- dojrzałej i stabilnej emocjonalnie,
-  lubiącej ludzi i towarzyskiej,
- zmotywowanej do wolontariatu i przekonanej do udziału w tym projekcie,
- znającej język angielski lub język wybranego kraju w stopniu komunikatywnym – znajomość języka umożliwi udział w szkoleniu dot. przedsiębiorczości społecznej i pozwoli aktywnie zaangażować się w pracę,
- umiejącej dostosować się do zmian i chętnej do wykonywania zadań różnego rodzaju.
- gotowej do udziału w szkoleniu i przeprowadzenia akcji/kampanii związanej z tematem projektu.
Ponadto wolontariusz zobowiązuje się do napisania artykułu do newslettera federacji ICYE dotyczącego doświadczeń międzykulturowych podczas projektu.

Jak się zgłosić?
Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go jak najszybciej, nie później jednak niż do 25 listopada 2018, na adres evs.send@spw.info.pl. W treści e-maila prosimy podać min. 2-3 wybrane projekty z zaznaczeniem preferencji. Koordynator skontaktuje się z wybranymi kandydatami. Decyzja o zakwalifikowaniu się do programu i propozycja projektu zostanie ogłoszona ok. 10 grudnia. Ewentualne pytania prosimy kierować do nas drogą e-mailową.Projekt jest realizowany w ramach Akcji 2 programu Erasmus+.

Alternatywa na wakacje

Workcamp

Workcamp to unikalna forma wolontariatu. Jest to międzynarodowy obóz dla młodzieży, który łączy ludzi z różnych krajów i środowisk poprzez pracę na rzecz społeczności lokalnych na całym świecie. Zależnie od projektu wolontariusze wykonują prace ekologiczne, renowacyjne, socjalne, związane z kulturą i wiele innych.