EVS NA INNYCH KONTYNENTACH

Rekrutacja zakończona
 

Photo by arihant daga on Unsplash

 
EVS w Azji, Afryce lub Ameryce Południowej
Tytuł: Skills and Competences for a Global World
Termin: 1 kwietnia 2018 – 30 listopada 2018
Gdzie: Brazylia, Kolumbia, Honduras, Indie, Indonezja lub Nigeria 
 

Projekt Wolontariatu Europejskiego „Skills and Competences for a Global World” koncentruje się na uczeniu międzykulturowym wolontariusza oraz rozwoju kompetencji poprzez działania indywidualne. Oferuje 1 uczestnikowi z Polski możliwość wyjazdu na 8-miesięczny wolontariat do jednego z 6 krajów: Brazylia, Kolumbia, Honduras, Indie, Indonezja lub Nigeria. Wśród tematów projektów znajduje się m. in. praca ze społecznością lokalną, edukacja czy praca z osobami starszymi. 

 

Lista projektów - do pobrania.

 

Dobór projektu do uczestnika zostanie dokonany przez organizację koordynującą na podstawie umiejętności i doświadczeń wolontariusza oraz listy preferencji stworzonej przez wolontariusza.

 

Warunki projektu:

- zakwaterowanie i wyżywienie jak w opisie poszczególnych projektów,

- kieszonkowe 60 EUR miesięcznie,

- dofinansowanie kosztów podróży: Nigeria i Indie do 820 EUR, Brazylia, Kolumbia, Honduras, Indonezja do 1300 EUR,

- ubezpieczenie CIGNA dla Wolontariuszy Europejskich,

- zwrot kosztów wiz i wymaganych szczepień.

 

Jakiej osoby szukamy?

- gotowej do udziału w projekcie w podanym terminie,

- 18 – 30 lat,

- ciekawej świata i chętnej do poznawania innych kultur,

- chętnej do przebywania i interakcji z osobami reprezentującymi inne środowiska i kultury,

- gotowej na integrację nie tylko ze społecznością lokalną, ale również swoją organizacją goszczącą,

- dojrzałej i stabilnej emocjonalnie,

-  lubiącej ludzi i towarzyskiej,

- zmotywowanej do wolontariatu i przekonanej do udziału w tym projekcie,

- najlepiej znającej język angielski lub język wybranego kraju – znajomość języka umożliwi udział w szkoleniu międzykulturowym i pozwoli aktywnie zaangażować się w pracę,

- umiejącej dostosować się do zmian i chętnej do wykonywania zadań różnego rodzaju.

 

Ponadto:

- w projektach szkolnych wolontariusz będzie mógł wykorzystać urlop tylko podczas wakacji,

- wolontariusz będzie uczestniczył w badaniu dotyczącym wpływu projektu, tj. przed wyjazdem wypełni ankietę, na zakończenie projektu udzieli wywiadu,

- wolontariusz zobowiązuje się do napisania artykułu do newslettera federacji ICYE dotyczącego doświadczeń międzykulturowych podczas projektu.

 

Jak się zgłosić?

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go jak najszybciej, nie później jednak niż do godziny 15:00 w niedzielę, 3 grudnia, na adres evs@fiye.pl. W treści e-maila prosimy podać min. 2-3 wybrane projekty z zaznaczeniem preferencji. Koordynator skontaktuje się z wybranymi kandydatami. Decyzja o zakwalifikowaniu się do programu i propozycja projektu zostanie ogłoszona do 15 grudnia. Ewentualne pytania prosimy kierować do nas drogą e-mailową.

 

Projekt jest realizowany w ramach Akcji 2 programu Erasmus+ przez federację ICYE

 

 

Alternatywa na wakacje

Workcamp

Workcamp to unikalna forma wolontariatu. Jest to międzynarodowy obóz dla młodzieży, który łączy ludzi z różnych krajów i środowisk poprzez pracę na rzecz społeczności lokalnych na całym świecie. Zależnie od projektu wolontariusze wykonują prace ekologiczne, renowacyjne, socjalne, związane z kulturą i wiele innych.