EVS 2017-2018

9 i 11-miesięczne projekty EVS we Włoszech i Walii - rekrutacja trwa

 

EVS we Włoszech – rekrutacja trwa

Organizacja goszcząca: IV Istituto comprensivo di Anzio

Organizacja koordynująca: A RUOTA LIBERA ONLUS

Organizacja wysyłająca: Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu

Temat: non formal education, environment, outdoor education, children

Miejsce: the towns of Anzio and Nettuno (50 km from  Rome), Italy

Termin: 1 października 2017 – 1 czerwca 2018

O projekcie: The project “education in nature” is a project to introduce outdoor education in everyday school activities with the idea of “doing school out of school”. So outdoor activities are planned to give the opportunity to children's to live experiences and learn by doing. Education in nature is based on observation, listening, experimentation using the best environment to learn Nature. Children are surrounded from input that support the natural development of his/her movement, the possibility to live and explore, test their abilities and skills, get in the adventure, be engage. The project support the learning using the method “I discover, I know, I learn”. The construction of a natural learning environment that support the cooperative learning, group cohesion, team building, social interaction, inclusion. Outdoor activities make children's become more active and reactive able to act, react and find solution to problems, develop autonomies and multidimensionality.

Szczegóły: SCHOOL IN THE WOOD ITALY - opis projektu

Zgłoszenia: CV + list motywacyjny na evs@spw.info.pl

 

EVS w Walii – rekrutacja trwa

Organizacja goszcząca: Merthyr Tydfil County Borough Council

Organizacja koordynująca: UNA Exchange

Organizacja wysyłająca: Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu

Temat: pedagogika, uczenie j. angielskiego

Miejsce: Merthyr Tydfil, Walia

Termin: 1 września 2017 – 31 lipca 2018

O projekcie: Merthyr Tydfil, miasto w Walii zamieszkałe przez ok. 63 tys. mieszkańców, posiada znaczną liczbę imigrantów z różnych krajów. Duża jest także liczba dzieci, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym – obecnie jest to ponad 370 osób uczących się w 26 różnych szkołach. Wiele z tych dzieci ma problemy z porozumiewaniem się w języku angielskim, a tym samym z przyswajaniem wiedzy ze wszystkich przedmiotów szkolnych.

Wolontariusz EVS będzie pracował w zespole wspierającym dzieci uczące się języka angielskiego jako kolejnego języka (zespół EAL - English as Additional Language). Rolą wolontariusza z Polski będzie pomoc dzieciom z rodzin imigrantów z Europy Środkowej i Wschodniej, uczęszczającym do szkół podstawowych i średnich, w nauce języka angielskiego i innych przedmiotów szkolnych.

Szczegóły: EVS WITH MERTHYR CHILDREN WALES - opis projektu

Zgłoszenia: CV + list motywacyjny na evs@spw.info.pl

Alternatywa na wakacje

Workcamp

Workcamp to unikalna forma wolontariatu. Jest to międzynarodowy obóz dla młodzieży, który łączy ludzi z różnych krajów i środowisk poprzez pracę na rzecz społeczności lokalnych na całym świecie. Zależnie od projektu wolontariusze wykonują prace ekologiczne, renowacyjne, socjalne, związane z kulturą i wiele innych.