Wymiana młodzieżowa w Niemczech - lider poszukiwany

Miejsce: Mannebach niedaleko Saarburga, Niemcy
Daty: 23.07 - 06.08


Liczba osób: 25 uczestników + 5 liderów
Liczba osób z Polski: 5 uczestników (mamy zrekrutowanych 4 chłopaków) + lider
Wiek uczestników: generalnie 16 - 22, wszyscy uczestnicy z Polski są pełnoletni

Profil uczestników: tereny wiejskie, brak doświadczenia w podróżowaniu, brak doświadczenia w porozumiewaniu się po angielsku, problemy finansowe

Tematy: sytuacja młodzieży na terenach wiejskich, zwiększanie umiejętności internetowych (blog, Facebook itd.) i nauka angielskiego.
Wymiana przypomina workcamp, zawiera zarówno pracę, jak i warsztaty. Praca będzie polegała na stworzeniu ogródka społecznościowego dla wsi. Tematy warsztatów: język angielski, internet (blog, FB, narzędzia on-line itd.), wymiana międzykulturowa.

Zakwaterowanie i wyżywienie: namioty na terenie dawnego obiektu sportowego wykorzystywanego do organizacji projektów młodzieżowych. Gotuje grupa.

Profil lidera:
- doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 1 wymiany młodzieżowej lub podobnego projektu,
- doświadczenie w podróżowaniu,
- możliwość uzyskania zaświadczenia o niekaralności,
- wskazany udział w spotkaniu przygotowawczym w Pułtusku 3 lipca i we wrześniu na podsumowaniu.

Kwestie organizacyjne: podróż zorganizowana przez SPW, lider otrzyma 150 EUR brutto kieszonkowego.

Wymiana jest częścią większego projektu Ruritania skierowanego do młodzieży z terenów wiejskich.
http://spw.info.pl/index.php/aktualnoci/130-ruritania-wymiany-dla-mlodziezy-z-terenow-wiejskich

 


Chętnych prosimy o jak najszybszy kontakt sylwia.jedra@spw.info.pl lub tel. 509 518 949

Alternatywa na wakacje

Workcamp

Workcamp to unikalna forma wolontariatu. Jest to międzynarodowy obóz dla młodzieży, który łączy ludzi z różnych krajów i środowisk poprzez pracę na rzecz społeczności lokalnych na całym świecie. Zależnie od projektu wolontariusze wykonują prace ekologiczne, renowacyjne, socjalne, związane z kulturą i wiele innych.